Patria Srb

 

 
patria srb

Preduzece

PATRIA SRB

DOO se od 2004. uspešno bavi izvođenjem građevinskih radova visokogradnje- kompletnom izgradnjom porodičnih kuća, poslovnih objekata ,po sistemu “kljuc u ruke”, grubim građevinskim radovima kao i zavrsnim radovima u građevinarstvu- PIKOVANE FASADE. PIKOVANA FASADA Dobija se mešanjem mlevenog prirodnog kamena i belog cementa.U zavisnosti od potrebne nijanse fasade, koristi se drobljeni mermer zelene, crvene, crne, bele, drap boje i granulacije: 3, 2, 1, griz, brašno, prašina. Za kvalitetnu pikovanu fasadu potrebna je prethodna priprema radne površine, koja se sastoji od prskanja površine cementnim malterom sa frakcijom, nanošenja osnovnog sloja u debljini od 1.5-3.0 cm sa brazdanjem istog,
zatim nanošenje sloja kamena od 1.5-2.0cm sa izravnavanjem i glačanjem u potrebnoj debljini u zavisnosti od načina obrade.

Naneseni sloj kamena se u završnoj obradi posle stvrdnjavanja pikuje rucno sa zašiljenim čekićem -pikomerom. Ovako izrađena fasada, uz lep izgled, koji ostavlja utisak prirodnog klesanog kamena ima i veliku trajnost i otpornost prema vremenskim uticajima.Pikovane fasade su posebna delatnost preduzeća sa višedecenijskim iskustvom majstora iz Makedonije i referencom stečenom nakon više od pedeset uspešno izvedenih radova na objektima u Novom Sadu, Beogradu i drugim mestima širom Srbije i Crne Gore. Preduzeće čine specializovane ekipe :armirača, zidara, tesara, majstora za izradu fasade od pikovanog kamena i majstora -klesara za zidanje sa kamenom. Preduzeće poseduje svu potrebnu opremu i logistiku za izvođenje gore navedenih radova. Garantujemo za kvalitet svih izvedenih radova.

patria srb